Catharinaparochie      Basiliek St Jan de doper     Antoniuskerk   

Vul uw zoekwoord in

Onze kerk vindt u aan de Vondellaan  43  te Oosterhout

De Verrijzeniskerk vormt samen met de kerken

Cornelius te Den Hout, Marcoen te Dorst, Johannes de Doper te Oosteind

en de Antonius, Jan de Doper en Maria in Oosterhout de Catharinaparochie

©  2007 - 2016 Verrijzeniskerk Oosterhout,  gerealiseerd door B.F. Systemen

Lezers

Bankrekeningnummers:
NL71RABO0139903720
NL46INGB0000961335

HOME